Skriv ut den här sidan

Våra nätverk

Välkommen till något av våra nätverk om du känner att du vill ha fler kollegor att diskutera med. Nätverken riktar sig till olika yrkesgrupper- och områden. Vi träffas en gång per termin och du deltar när du vill och kan.


Arbetsterapeuter

För dig som jobbar med icke medicinska behandlingar.
Höstens träff

Asylnätverk

För dig som möter asylsökande i vården, till exempel vid hälsoundersökningar, stödsamtal, tandvård eller som handläggare. 
Höstens träff

Barnhälsonätverk

Nätverket kallas SIMON, som står för sjuksköterskor i multikulturella och socioekonomiskt utsatta områden. Vi driver det tillsammans med landstingets barnhälsovård.
Mer info på Vårdgivarguiden

Kuratorer och socionomer

Sociala perspektiv i relation till hälsa är många gånger utgångspunkten för våra träffar.
Höstens träff

Psykologer

Ett forum, för psykologer i alla verksamheter, där vi fördjupar och förfinar våra bedömnings- och behandlingsinstrument. 
Höstens träff

Skolhälsovård, tandvård och barnhälsovård (STB)

En mötesplats för flera yrkeskategorier där vi har fokus på barn och ungdomar upp till 18 år.
Höstens träff