Skriv ut den här sidan

Konsultation, handledning, rådgivning med transkulturellt perspektiv

Vi erbjuder möjlighet att kontakta oss för att få hjälp i frågor rörande patienter med annan kulturell bakgrund.   

Det kan handla om:

• Hälsa och kultur
• Bemötande och förståelse
• Bedömning och behandling
• Patientens rätt till vård
• Munhälsa

Rådgivning

Rådgivning ges i allmänna frågor relaterade till migration, asyl, kulturmöten samt tillgång till vård.

Konsultation

Vid en konsultation erbjuds kompletterande kunskap kring specifika patientärenden, såsom kommunikations- eller bedömningssvårigheter av olika typer. Patientärendet är i fokus för konsultationen. Konsultation ges individuellt eller till enskilda alternativt multidisciplinära yrkesgrupper.

Konsultationen kan äga rum vid ett eller flera tillfällen – per telefon/mejl, genom besök på Centret eller på den egna arbetsplatsen.

Handledning

Handledning erbjuds för att bidra till ökad kunskap och färdighet i transkulturella frågor samt för att skapa större förståelse för de problem som aktualiseras i samband med kulturmöten inom vården.
Handledningen syftar även till att ge stöd i utvecklingen av yrkesrollen och i det professionella arbetet.
Möjlighet till handledning, individuellt eller i grupp, ges efter en inledande kontakt.