Skriv ut den här sidan

Utredning av utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar

Hur utreder vi patienter med ett annat modersmål, annan kulturell bakgrund, kontext och identitet?

Kan vi utreda patienter som behöver tolkmedverkan? Hur skiljer vi utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning från övrig psykiatrisk sjukdom och de symtom som många gånger utgör funktionsnedsättning i vissa områden.

Att inse komplexiteten och sätta det kvantitativa testresultatet och symtomen i relation till patientens sociokulturella bakgrund, kontext och identitet kan ge oss kvalitativ information. Helhetsbilden kan många gånger vara avgörande för differentialdiagnostiken. 

Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar

Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar (kallades tidigare för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utvecklingsstörning) utgör en sårbarhetsfaktor för psykisk sjukdom. Psykiatriska symtom kan dölja en primär kognitiv funktionsnedsättning. Omvänt kan en långvarig psykisk ohälsa leda till en mycket komplex bild av besvär och olika rigida beteendemönster som liknar någon form av funktionsnedsättning men som inte fyller kriterierna för någon form av utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning.