Skriv ut den här sidan

Transkulturell psykiatri

Ett kunskapsområde inom såväl klinisk vård som forskning

Transkulturell psykiatri handlar om att förstå den psykiska ohälsan mot bakgrund av varje individs och vårdgivares sociala och kulturella sammanhang.

  • Tolkas de psykiska besvären som sjukdom, en av livets utmaningar eller som en existentiell upplevelse?
  • Varifrån hämtar vi styrka och kraft?
  • Vad händer i vårt vårdmöte till följd av skillnader i upplevelser, språk, sociokulturella villkor och migration?