Skriv ut den här sidan

Transkulturell psykiatri

Ett kunskapsområde inom såväl klinisk vård som forskning

Transkulturell psykiatri handlar om att förstå den psykiska ohälsan mot bakgrund av varje individs och vårdgivares sociala och kulturella sammanhang.

  • Tolkas de psykiska besvären som sjukdom, en av livets utmaningar eller som en existentiell upplevelse?
  • Varifrån hämtar vi styrka och kraft?
  • Vad händer i vårt vårdmöte till följd av skillnader i upplevelser, språk, sociokulturella villkor och migration?

Vad är transkulturell psykiatri?

Sofie Bäärnhielm är överläkare i psykiatri och enhetschef på Transkulturellt Centrum. Hon beskriver vad transkulturell psykiatri är., det vill säga hur man känner igen psykisk sjukdom trots kulturella skillnader. Många patienter har erfarenhet av krig, tortyr och andra svåra livsomständigheter. Bäärnhielm berättar om kulturella faktorers betydelse för bemötande, diagnostik pch behandling av psykiatriska tillstånd. Intervjuare: Marika Griehsel.

Vilken roll har transkulturell psykiatri i mångfaldens Sverige?

Transkulturellt Centrum deltog i Almedalsveckan 2015. I det här seminariet berättar Sofie Bäärnhielm om transkulturell psykiatri och hur man åtadkommer en bra vård dör en mångkulturell befolkning. Sofie är överläkare i psykiatri och enhetschef på Transkulturellt Centrum.

Trauma och motståndskraft

En intervju med Dr Laurence Kirmayer, från McGill University i Kanada