Introduktionsfilm om hälsokommunikatörernas arbete / The Health Communicators

Se Sofie Bäärnhielm, enhetschef samt Haibe Hussein och Susan Sami, hälsokommunikatörer på Transkulturellt Centrum och Jussi Koreila, avdelningschef på arbetsmarknadsförvaltningen, SFI berättta om hälsokommunikatörernas roll och deras arbete. Filmen är på 5:09 min. English subtitling.

Ankommande/Arrivals

Beställ! (ord pris nu 75:-)

Filmen handlar om en flyktings möte med det svenska samhället. Den innehåller intervjuer med forskare och personal som möter nyanlända migranter. Ett underlag för reflektion och diskussion. 

Beställ filmen här