Transkulturellt Centrum

Solnavägen 4, 10 tr
113 65 Stockholm

Tel:08-123 486 80    e-post: tc@sll.se


Biblioteket

Konsultation till primärvården

 - ingen fråga är för stor eller liten

Ankommande/Arrivals

Filmen handlar om en flyktings möte med det svenska samhället. 

Beställ filmen här