Psykolognätverk (psykologer inom alla verksamheter)

  • Startdatum: 2017-11-22 13:30
  • Slutdatum: 2017-11-22 16:00
  • Plats: Transkulturellt Centrum

Psykolognätverket är ett forum som syftar till att fördjupa och
förfina våra bedömnings - och behandlingsinstrument. 

Kulturell Psykologi

Psykolog Agnes Botod berättar om sin nya bok ”Kulturell Psykologi” som består av tre delar. Första delen av boken ger en allmän introduktion i ämnet, presenterar definitioner, metoder, grundbegrepp samt skissar en historisk bakgrund.

Bokens andra del redovisar de psykologiska områden där man funnit intressanta variationer i människans psykologiska fungerande som kognition, emotioner, personlighet, motivation, kommunikation, socialpsykologi, utvecklingspsykologi och psykologiska processer i samband med kulturbyte.
Bokens tredje del är knuten till kliniska psykologers dagliga arbete och redogör hur kulturella faktorer kan påverka mötet mellan klienten och psykologen/psykoterapeuten i utrednings-och behandlingssammanhang. Även frågor som rör användning av tolkar avhandlas.

Program onsdag 22 november kl. 13:30-16:00

13:30 Välkomna, Mona Chamoun
13:50 Kulturell psykologi av Agnes Botond
14:30 Kaffepaus
14:50 Kulturell psykologi fortsätter av Agnes Botond
15:30 Frågor och diskussion
16:00 Avslutning

Liknande händelser