Psykolognätverk

  • Startdatum: 2018-11-21 13:30
  • Slutdatum: 2018-11-21 16:00
  • Plats: Transkulturellt Centrum

I det här nätverket samtalar vi kring det transkulturella perspektivet.

Syftet är att förfina våra bedömnings- och behandlingsinstrument i mötet med patienter och klienter med en annan kulturell bakgrund
och kontext.

Anmälan

Liknande händelser