Har du koll på tillgången till vård för asylsökande eller personer utan giltiga tillstånd och ekonomin kring dessa patienter?

  • Startdatum: 2018-03-22 09:00
  • Slutdatum: 2018-03-22 15:00
  • Plats: Föreläsningssal Tor, Transkulturellt Centrum

En utbildning för dig som tjänstgör i reception, arbetar med tidbokning och fakturahantering inom verksamheter som har avtal med SLL.

Under dagen tar vi upp bakgrundsfakta om migration, asylprocess, lagar, kassarutiner, ersättningar samt fakturering.

De patientgrupper som berörs är asylsökande, personer utan giltiga tillstånd (papperslösa), kvotflyktingar, EU-migranter, tredjelandsmedborgare, oförsäkrade, vuxna och barn. 

Utbildningen omfattar en heldag, där eftermiddagen bygger på praktiska tillämpningar. Medverkar gör personal från Transkulturellt Centrum samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Den här dagen erbjuds också som kostnadsfri spetsutbildning för deltagare från Stockholmspsykiatrins kompetensutvecklingsprogram Flykt, exil och trauma. 

Kostnadsfritt

Sista anmälningsdag: 15/3