Psykosociala behov hos flyktingar och deras familjer

  • Startdatum: 2019-04-01 08:30
  • Slutdatum: 2019-04-01 16:30
  • Plats: SLSO Torsplan, Solnavägen 1E, sal Ljung

Vad är psykosocialt stöd? Vilka förutsättningar finns för att stärka närmiljön för en god hälsa och en fungerande vardag?

Under utbildningen reflekterar vi tillsammans utifrån våra olika kompetenser och inspireras att se saker på nya sätt. Jeanette Olsson, forskare vid FoU Väst i Göteborg, berättar om en rapport som beskriver situationen för nyanlända barn i familjer. Carl Cederberg, forskare på Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola, föreläser och reflekterar – hur omsätter vi de metoder och arbetssätt som fungerar i praktiken?

Inbjudna gäster från socialtjänst, elevhälsa, barnsjukvård, somatisk vård och psykiatri samlas i en panel för att reflektera kring egna erfarenheter.

Sista anmälningsdag: 18 mars

Anmälan

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

 

 

 

 

 

Liknande händelser