Behandling av nyanlända barn med psykisk ohälsa - vad kan vi lära av Kanada?

  • Startdatum: 2019-06-04 08:30
  • Slutdatum: 2019-06-04 16:30
  • Plats: Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4, sal Tor

Nyanlända barn lider i högre utsträckning av psykisk ohälsa, men är trots det underrepresenterade i första linjens psykiatri i Stockholm. Hur kan vi arbeta för en ökad tillgänglighet och god vård?

Cecile Rousseau, barn- och ungdomspsykiater, professor vid McGill University i Montreal och en av världens mest framstående forskare inom området, föreläser om:

  • Bemötande av barn i avslagskris och sjukvårdpersonalens roll som försvarare av patientens rättigheter
  • Sjukvårdens och skolans roll i det preventiva arbetet
  • Montrealmodellen ("collaborative care"), där barnpsykiatriska resurser integrerats i första linjen

Ana Hagström, sjuksköterska och författare till en rapporten från Karolinska Institutet som visat en förhöjd suicidrisk hos ensamkommande barn, berättar om dagsläget. Presentationen följs av en paneldiskussion med forskare och representanter från myndigheter och civilsamhälle: Hur ser det suicidpreventiva arbetet ut på olika nivåer, vilka insatser fattas?

Sista anmälningsdag: 21 maj

Anmälan

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

 

Liknande händelser