Skriv ut den här sidan

Utbildning och nätverk

Du kan delta i fastställda utbildningsprogram, arbetsplatsanpassade insatser, webbutbildning eller på en enskild föreläsning. Kontakta oss gärna för upplägg och planering.

Beroende på vilken yrkesgrupp du tillhör eller inom vilket vårdområde du jobbar (t ex kurator/socionom, psykolog, barnhälsovård) så finns det, elller kan skapas, ett nätverk för dig. Nätverken stimulerar till utbyte av erfarenheter, kunskap och delaktighet i frågor som rör vård, kultur och migration.