Skriv ut den här sidan

Skola, elevhälsa, socialtjänst och boenden

Personal inom skola, elevhälsa, socialtjänst och boende har alla en viktigt roll att fånga upp psykisk ohälsa hos unga.

Personal inom skola, elevhälsa, socialtjänst och boende möter asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa i olika skeden. Alla har en viktig roll att fånga upp psykisk ohälsa, minska stigma kring att söka vård, och hänvisa till rätt vårdinstans vid behov. Boendepersonal har oftast möjligheten till längre och nära relationer som kan vara mycket värdefulla för ungdomarna. 

Utbildningsfilmer

Utbildningsfilmer från Landstinget i Västernorrland - för medarbetare inom primärvården och vid asylboenden 

Webbutbildning om migration och familj

Webbutbildningen Migration och familj riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn som anhöriga där familjen har migrationsbakgrund. Du lär dig i utbildningen hur du kan främja dessa barns psykiska hälsa. Se länk.