Skriv ut den här sidan

Transkulturell psykiatri

Ett kunskapsområde inom såväl klinisk vård som forskning

Transkulturell psykiatri handlar om att förstå den psykiska ohälsan mot bakgrund av varje individs och vårdgivares sociala och kulturella sammanhang.

  • Tolkas de psykiska besvären som sjukdom, en av livets utmaningar eller som en existentiell upplevelse?
  • Varifrån hämtar vi styrka och kraft?
  • Vad händer i vårt vårdmöte till följd av skillnader i upplevelser, språk, sociokulturella villkor och migration?

Transkulturell psykiatri – vad är det i mångkulturens Sverige?

Lyssna till Sofie Bäärnhielm, enhetschef på Transkulturellt Centrum

Almedalsveckan 2015

 

En bok, en författare - transkulturell psykiatri

Trauma och motståndskraft

Dr Laurence Kirmayer, McGill Universitet, Kanada

Senast ändrad: 2016-05-17