Information och skriftligt material

Munhälsa - åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen     SKL 2014

Försäkringskassan

På hemsidan kan du finna information om tandvårdsstödet, högkostnadsskydd, vilken tandvård olika persongrupper har tillgång till och mycket annat.