Skriv ut den här sidan

Barn och ungdomar

Som asylsökande eller papperslös räknas barn som barn till den dag då de fyller 18 år.

Fram till den dagen skall barn erbjudas tandvård på lika villkor som de folkbokförda barnen. (Med reservation för tandreglering.) Barnets tandvård skall vara avgiftsfri. Barnet skall undersökas regelbundet och få ta del av förebyggande insatser.

I Stockholms län är det Folktandvården eller Distriktstandvården det går att vända sig till med barn under asylprocessen eller om de inte har giltiga tillstånd att vistas i Sverige.

Avgiftsfri barn- och ungdomstandvård

Den som är född 1996 eller senare och folkbokförd, har  avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 23.

Från 1 januari det år du fyller 24 måste du börja betala.

Extra viktigt att tänka på

En asylsökande ungdom, född 1996 eller senare, som fyllt 18 och som får ett uppehållstillstånd som innebär folkbokföring har rätt till avgiftsfri tandvård igen.

Det gäller även om hen har varit hos tandläkaren efter sin 18-årsdag och då fått betala 50:-/besök.

Senast ändrad: 2018-01-17