Skriv ut den här sidan

Psykisk ohälsa, migration och trauma

Det här är en webbaserad utbildning för dig som möter asylsökande, flyktingar och nyanlända inom sjukvård, kommun eller Arbetsförmedling. Du behöver inga speciella förkunskaper.

Utbildningen består av sex moduler.

  • Migration
  • Asyl och etablering
  • Barn och familj
  • Psykisk ohälsa
  • Återhämtning
  • Samverkan

Varje modul avslutas med en mindre reflektionsuppgift som du skickar till din lärare och sedan får återkoppling på. När du gått igenom alla sex moduler med godkända inlämningsuppgifter får du ett kursintyg.

Lägga upp arbetet

Varje modul tar cirka tre timmar att gå igenom, inklusive respektive reflektionsuppgift där du gör reflektioner utifrån dina vardagliga arbetsuppgifter. Hela utbildningen  beräknas ta 18-25 timmar i anspråk.

Du har sex veckor på dig att gå igenom de sex modulerna och lämna in uppgifterna. Efter dessa sex veckor har du fortfarande tillgång till utbildningen men har inte möjlighet att lämna in uppgifter eller få respons från läraren.

Du behöver tillgång till dator med högtalare eller hörlurar för att kunna ta del av filmer och bildspel från kurswebben.

Anmälan

När du anmäler dig får du ett användarnamn och ett lösenord som gör att du kan ta del av utbildningen från valfri dator. Utbildningen ligger i verktyget PingPong och du behöver en modern version av webbläsare, till exemel Chrome, för att kunna logga in i kurswebben.

Anmälan till utbildning med start 28/1 2019.

Anmälan till utbildning med start 23/4 2019 (förlängd tid för att kompensera för lediag dagar).

Kursavgift

Avgiften för utbildningen är 700 kronor för dig som jobbar i en verksamhet med SLL-avtal och 1 400 kronor för övriga, exklusive moms.

Delmål som utbildningen uppfyller

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):

  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 21

 Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (BUP):

  •  Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 21
  • Målbeskrivning från 2015: Delmål c2