Skriv ut den här sidan

Psykisk ohälsa, migration och trauma

Vi erbjuder en webbaserad utbildning för dig som arbetar inom landsting, kommun eller Arbetsförmedling. Att utbildningen är webbaserad innebär att du tar del av den via din dator och materialet presenteras i form av filmklipp, texter, kunskapstester och ljudklipp.

Innehåll

Utbildningen presenteras i form av film- och ljudklipp, texter och
Utbildningen består av sex avsnitt som du går igenom på egen hand: Migration, Asyl och etablering, Barn och familj, Psykisk ohälsa, Återhämtning, Samverkan. Varje avsnitt avslutas med en mindre reflektionsuppgift som du skickar till oss och får återkoppling på av våra lärare. När du har gått klart alla sex moduler och fått godkänt på inlämningsuppgifterna så får du ett kursintyg.

Tid

Varje avsnitt beräknas ta ca tre timmar att gå igenom. Reflektionsuppgiften bygger på att du reflekterar utifrån dina vardagliga arbetsuppgifter och uppskattas ta ytterligare en timme. Utbildningen som helhet beräknas ta 18-25 timmar i anspråk.
Du har sex veckor på dig att gå igenom de sex avsnitten och lämna in uppgifterna. Efter dessa sex veckor så har du fortfarande tillgång till utbildningen men kan inte lämna in några uppgifter eller få respons från läraren. Tidsbegränsningen är till för att vi ska kunna avsätta tid att ge dig den feedback och den support du behöver.

Plats

Du får ett användarnamn och ett lösenord som gör att du kan ta del av utbildningen från valfri dator.

Nivå

Utbildningen är på basnivå. Inga speciella förkunskaper krävs.

Kostnad

700:- för verksamheter
med SLL-avtal, för övriga
1 400:- exkl moms.

Tekniska specifikationer

Utbildningen innehåller film och ljudklipp och du behöver därför sitta vid en dator som har:

• Högtalare eller hörlurar

Det krävs att du har en modern version av webbläsare. En datorkontroll görs därför direkt vid inloggning till PING PONG. Om din dator inte uppfyller kraven får du information om detta.
Vi rekommenderar att man använder senaste stabila versionen av en webbläsare, då borde applikationen fungera utan problem.

Första tillfället under HT 2018:

Kursstart måndag 10 september 2018 

För omgång 2 VT 2018:

Kursstart 29 oktober 2018