Skriv ut den här sidan

Studiecirkel i psykisk ohälsa, migration och trauma

Nivå/målgrupp

Basutbildningen riktar sig till personal som möter asylsökande, flyktingar och nyanlända inom sjukvård, kommun och arbetsförmedling. Utbildningen är på basnivå. Inga speciella förkunskaper krävs. Under 2016 prioriteras grupper inom Stockholms läns landsting.

Form

Studiecirkel. Ni väljer själva hur många som deltar. Varje kapitel i kursen avslutas med en gruppdiskussion för att fördjupa kunskaperna. En person i gruppen utses till handledare och får rollen att hålla i träffarna samt visa film och bildspel från en lösenordsbelagd webbplats.

Plats/tekniska förutsättningar

Handledaren får ett användarnamn och ett lösenord som gör att arbetsgruppen kan ta del av utbildningen från valfritt rum där det finns tillgång till projektor och högtalare (för att ta del av film).

Tid

Varje del beräknas ta 2 timmar att gå igenom, hela utbildningen tar då 12 timmar. Ni väljer själva om ni vill fördela det t.ex. på sex tillfällen en gång i veckan eller under två heldagar. Från och med att ni startat utbildningen har ni tillgång till det internetbaserade materialet under 3 månader.

Material

Handlednings- och studieguide finns i PDF form och mailas ut till handledaren inför kursstart. Handledaren får då också inloggningsuppgifter till de filmer och bildspel som ligger på internet.

Kostnad

1 600 kr för verksamheter
med SLL-avtal och 2 200 kr
för övriga, exkl moms. Då ingår
licens/inloggningsuppgifter till
Pingpong, PDF med studiehandledning
och PDF med handledarguide

Senast ändrad: 2017-06-14