Skriv ut den här sidan

Aktuella nätverk

Nätverken riktar sig till olika yrkesgrupper/-områden, se nedan. Att delta i en träff stimulerar till utbyte av erfarenheter, kunskap och delaktighet i frågor som rör vård, kultur och migration. Våra nätverk är löst hållna och du väljer själv när du har möjlighet att delta.