Skriv ut den här sidan

Aktuella nätverk

Nätverken stimulerar till utbyte av erfarenheter, kunskap och delaktighet i frågor som rör vård, kultur och migration. Nätverken riktar sig till olika yrkesgrupper/-områden, se nedan. 

 

Senast ändrad: 2017-03-06