Trauma, flykt och migration - för allmänläkare som möter flyktingar

 • Startdatum: 2018-11-06 00:00
 • Slutdatum: 2018-11-28 00:00
 • Plats: Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm

En fyradagarskurs den 6-7 november och 27-28 november.

Utbildningen belyser följande områden:

 1. Jämlik hälsa ur ett migrationsperspektiv
 2. Psykisk ohälsa med fokus på trauma – hur den identifieras och handläggs i primärvården
 3. Suicidriskbedömning och suicid
 4. Patientmötet – kommunikation och tolkning
 5. Hur den kulturella kontexten påverkar patientmötet
 6. Basutbildning i kulturformuleringsintervjun – ett kliniskt verktyg för psykiatrisk diagnostik och ett möjligt stöd i en transkulturell konsultation
 7. Juridik kring asylprocessen och intyg, med tillfälle till diskussion med en asyljurist

Kursdagar

 • Tisdag 6 november- onsdag 7 november
 • Tisdag 27 november- onsdag 28 november

Som hemuppgift mellan de båda kurstillfällena kommer du få göra en kulturformuleringsintervju.