Torterade patienter - fördjupning

  • Startdatum: 2018-10-08 08:30
  • Slutdatum: 2018-10-10 16:45
  • Plats: SLSO, sal Ljung, Solnavägen 1E, Stockholm.

Läkare, psykolog och jurist från International Rehabilitation Council for Torture Victims Forensic Expert Group håller i en fördjupande tredagarsutbildning om tortyrens konsekvenser med fokus på dokumentation

Det finns endast 25 utbildningsplatser och psykologer och läkare har företräde. Vi kommer fördela antalet platser för att få en så god spridning över länet som möjligt. Efter avslutad utbildning får du ett certifikat.

Utbildningen är en gemensam satsning på kompetenshöjning för primärvården. Även annan personal inom Stockholms läns landstings sjukvårdsområde är välkomna. Du behöver inte ha gått basutbildningen för att kunna delta i den här fördjupningen.

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):

  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 13, 15
  • Målbeskrivning från 2015: Delmål c2, b1, a2

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (BUP):

  • Målbeskrivning från 2008: 8
  • Målbeskrivning från 2015: c8

Anmälan

 

Liknande händelser