Torterade patienter - fördjupning

  • Startdatum: 2018-10-08 08:30
  • Slutdatum: 2018-10-10 16:45
  • Plats: SLSO, sal Ljung, Solnavägen 1, Stockholm.

Läkare, psykolog och jurist från International Rehabilitation Council for Torture Victims Forensic Expert Group håller i en fördjupande tredagarsutbildning om tortyrens konsekvenser med fokus på dokumentation. Psykologer och läkare ges företräde. För att få en god spridning av kompetens över länet kommer en ansökningsprocess att föregå utbildningen. Efter avslutad utbildning erhålls certifikat. 

Utbildningen är en gemensam satsning på kompetenshöjning för primärvården. Även annan personal inom Stockholms läns landstings sjukvårdsområde är välkomna.

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 10

Målbeskrivning från 2015: Delmål c2, c5, c10, c12

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (BUP):

Målbeskrivning från 2008: 8

Målbeskrivning från 2015: c8

 

Liknande händelser