Torterade patienter - basutbildning

 • Startdatum: 2018-09-26 08:30
 • Slutdatum: 2018-09-26 16:45
 • Plats: Centrum för psykiatriforskning, vån 6, sal 90, Norra Stationsgatan 69, Stockholm.

Utbildningen är en satsning på kompetenshöjning kring torterade patienter. Alla yrkeskategorier välkomnas till en utbildning om att känna igen tortyrskador, somatiska såväl som psykologiska.

Föreläsare gör kliniker från Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö, som regelbundet genomför tortyrskadedokumentation. En introduktion till en grundläggande dokumentation ingår i utbildningen. Utbildningen innehåller även en föreläsning av smärtläkaren Gunilla Brodda Jansen kring PTSD, skador och kronisk smärta.

Program

 • 08.30-09.30   Vad är tortyr, vad används för metoder?
 • 09.30-10.30   Vanliga tortyrskador och hur känner jag igen dem?
 • 10.30-10.50   Paus
 • 10.50-12.00   Vilka psykologiska konsekvenser ser vi och hur behandlar vi dem?
 • 12.00-13.15   Lunch
 • 13.15-14.15   Smärtor och rehabilitering
 • 14.15-14.40   Hur dokumenterar jag skador?
 • 14.40-15.00   Fikapaus
 • 15.00-16.45   Fortsättning - Hur dokumenterar jag skador?
 • 16.45  Avslut

 

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):

 • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 10
 • Målbeskrivning från 2015: Delmål c2, c5, c10, c12

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (BUP):

 • Målbeskrivning från 2008: 8
 • Målbeskrivning från 2015: c8

Anmälan

Liknande händelser