Har psykiatrin blivit bättre på att möta flyktingar sedan 2015?

  • Startdatum: 2018-05-16 13:00
  • Slutdatum: 2018-05-16 16:30
  • Plats: Konferenscenter 9 Rum, Hamngatan 2, Stockholm.

Flyktinghösten 2015 lyfte medarbetare inom psykiatrin upp behovet av kompetensutveckling kring patienter med krigstrauma och flykterfarenhet. Kompetensutvecklingsprogrammet Flykt, exil och trauma var ett svar på det och nu under programmets sista år 2018 vill vi bjuda in till en reflekterande konferens inte bara kring utvärderingen av utbildningssatsningen utan också den bredare frågan kring hur psykiatrin utvecklats de senaste åren i relation till patienter med flyktbakgrund.

Målgruppen är nyckelpersoner inom psykiatrin inklusive klinikchefer, beslutsfattare och beställare. 

Liknande händelser