Flyktingar i gränslandet - mellan kommun och landsting

  • Startdatum: 2018-05-24 13:00
  • Slutdatum: 2018-05-24 16:30
  • Plats: Näringslivets Hus, lokal Solen, Storgatan 19, Stockholm

Seminariet vänder sig till dig som är chef eller har en ledande nyckelposition inom Stockholms läns kommuner och Stockholms läns landsting.

Syftet är att uppmärksamma flyktingar som en högriskgrupp för psykisk ohälsa och ansvarsförvirring i gränslandet mellan sjukvården och kommunernas stöd och omsorg.

Ur innehållet:

  • Rapport från IVO om riskfyllda situationer där flyktingar faller mellan stolarna exempelvis utifrån sin juridiska status eller språksvårigheter.
  • Transkulturellt Centrum berättar om de svårigheter att få tillgång till insatser som uppmärksammas i konsultsamtal och rapporter från Hälsokommunikatörerna.
  • Transkulturellt Centrum föreläser om rättigheter för personer i asylprocessen, papperslösa, kvotflyktingar, EU-migranter, tredjelandsmedborgare och nyanlända i etableringsprocessen.
  • Dagen avslutas med att en panel av representanter från kommun- och landstingsnivå, IVO samt SKL resonerar kring risksituationer och ger vägledning i svåra beslut.

Det är möjligt för deltagarna att inför seminariet lämna in frågeställningar de önskar belysta. Antalet deltagare är begränsat.

Liknande händelser