INSTÄLLD Barn i familj och familjer med barn

  • Startdatum: 2018-05-21 13:00
  • Slutdatum: 2018-05-21 16:30
  • Plats: SLSO, vån 4, sal Skelört, Solnavägen 1, Stockholm.

Når psykiatrin flyktingbarn som anlänt hit med sina föräldrar? Mammor och pappor som kommit på flykt till Sverige och ser sitt barn må dåligt kan på grund av brister i kunskap om samhället, språk och nätverk ha svårt att nå sjukvården. I en familj där flera personer drabbats av traumatiska händelser och efterföljande psykisk ohälsa finns risk att barns behov inte uppmärksammas tillräckligt. Utbildningen tar upp hur vuxen- och barnpsykiatrin kan arbeta med familjer där föräldrar och/eller barn har psykiatriska svårigheter, hur barns behov i en familj med en sjuk förälder värnas och hur vi kan hitta förutsättningar för samarbete inom psykiatrin.

13.00 Flyktingbarnets kontext: Transkulturella och exilrelaterade aspekter på att arbeta med barn och deras familjer

Mikael Billing, leg psykolog, enhetschef BUP Asylpsykiatriska Enhet

14.00 Paus

14.15 Så kan behandlare prata med vuxna patienter om deras  barn

Helena Persson, soiconm, enhetschef Järva psykiatrin Rinkeby

15.00 Paus

15.30 Familjen påverkar måendet: Så kan vi  möta hela familjer

Helena Persson, socionom, enhetschef Järva psykiatrin Rinkeby

16.30                  Avslut

 

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 13

Målbeskrivning från 2015: Delmål a1, a2, b1

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (BUP):

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 7, 13

Målbeskrivning från 2015: Delmål a1, a2, b1, c2, c7

 

 

<iframe src="https://magnetevent.se/Event/kursen-ar-installd-att-ge-vard-och-stod-till-asylsokande-kvotflyktingar-och-nyanlanda-i-en-for-17888/Embed" frameborder="0" height="210" width="100%"></iframe>

 

 

 

 

 

Liknande händelser