Spets: Behandlingsmetoder för traumatiserade flyktingar 3

  • Startdatum: 2017-10-18 08:30
  • Slutdatum: 2017-10-18 12:00
  • Plats: Centrum för psykiatriforskning, sal 36, våning 6. Norra stationsgatan 69, Stockholm.

Under 2017 erbjuds tre fristående utbildningar om olika behandlingsmetoder bland annat för PTSD och hur de anpassats till patienter som är flyktingar. Utbildningarna utgår från att publiken är behandlare som redan arbetar med flera av metoderna och som har intresse av att lära sig hur metoderna kan modifieras för en patientgrupp som ofta har en komplex problematik och social situation. Här presenteras den tredje av tre utbildningar. Samtliga utbildningar består av två tillfällen: Ett inlärningstillfälle och ett uppföljande handledningstillfälle.

08.30 Välkomna 

Frida Johansson Metso, leg psykolog, projektledare Flykt, exil och trauma

09.00 Traumasensitiv yoga

Eva-Lena Klefbeck, leg psykoterapeut Röda Korsets Center för torterade flyktingar

10.00 TRE: Tension & trauma Releasing Exercise

Rasmus Schröder, osteopat och TRE-instruktör

10.45 Kaffe

11.15 Uttryckande terapi

Caroline Ramzy, leg psykoterapeut, Röda Korsets Center för torterade flyktingar

12.00 Avslut

Notera att utbildningen har ett uppföljningstillfälle förmiddagen den 5/12 för handledning. 

Liknande händelser