Spets: Behandlingsmetoder för traumatiserade flyktingar 2

  • Startdatum: 2017-09-12 08:30
  • Slutdatum: 2017-09-12 12:00
  • Plats: Centrum för psykiatriforskning, sal 36, våning 6. Norra stationsgatan 69, Stockholm.

Under 2017 erbjuds tre fristående utbildningar om olika behandlingsmetoder bland annat för PTSD och hur de anpassats till patienter som är flyktingar. Utbildningarna utgår från att publiken är behandlare som redan arbetar med flera av metoderna och som har intresse av att lära sig hur metoderna kan modifieras för en patientgrupp som ofta har en komplex problematik och social situation. Här presenteras den andra av tre utbildningar. Samtliga utbildningar består av två tillfällen: Ett inlärningstillfälle och ett uppföljande handledningstillfälle.

08.30 Välkomna 

Frida Johansson Metso, leg psykolog, projektledare Flykt, exil och trauma

09.00 ISTDP: Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy

Reza Emdad, leg psykoterapeut Röda Korsets Center för torterade flyktingar

10.00 Kaffe

10.15 Psykoanalytiska behandlingsmetoder för traumatiserade

Mario Morrone, leg psykoterapeut Röda Korsets Center för torterade flyktingar

11.00 EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Aline Braun, leg psykolog Kris- och traumacentrum

12.00 Avslut

Notera att utbildningen har ett uppföljningstillfälle förmiddagen den 24/11 för handledning. 

Liknande händelser