Spets: Patientperspektiv på psykiatrin

  • Startdatum: 2018-03-20 13:00
  • Slutdatum: 2018-03-20 16:30
  • Plats: SLSO, vån 4, sal Skelört, Solnavägen 1, Stockholm.

”Det är lättare att få tag på en specialist i Aleppo än i Stockholm” – så kan vården upplevas av en nyanländ syrier som söker vård. Utbildningen lyfter hur patienter med flyktbakgrund upplever mötet med psykiatrin, var missförstånd sker och vårdrisker finns. Personliga berättelser från flyktingars möten med vården och lärdomar från Transkulturellt Centrums hälsokommunikatörer möjliggör en unik bild av hur psykiatrin ser ut genom patientens ögon. 

 

Liknande händelser