Spets: Ensamkommande barn som blir vuxna

  • Startdatum: 2018-04-19 08:30
  • Slutdatum: 2018-04-19 16:30
  • Plats: Transkulturellt Centrum, vån 10, sal Tor, Solnavägen 4, Stockholm.

08.45 Introduktion.  

Frida Johansson Metso, leg psykolog, Transkulturellt Centrum

09.00 Juridiska aspekter; asylprocessen, åldersbedömningar och tillfälliga uppehållstillstånd

Anders Sundqvist, chefsjurist Rådgivningsbyrån

10.30 Paus

10.40 Barnpsykiatrisk vård av ensamkommande flyktingungdomar - tillit, sårbarhet och resiliens

Mikael Billing, leg psykolog, BUP Asylpsykiatriska Enhet

11.45 Lunch

13.00 Transkulturella aspekter och vårdrättigheter för unga vuxna

Karima Assel, barnpsykiatriker, Transkulturellt Centrum

14.00 Kaffepaus

14.30  Missbruk – vikten av att fråga

Per Volpini-Borgström, överläkare, Maria Ungdom

15.00 Unga asylsökande och suicid

Maria Sundvall, överläkare, Transkulturellt Centrum

16.00 Fika och diskussion i grupper: Problem, samverkans behov, frågor och behov

16.45 Avslut

 

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 12, 13, 21

Målbeskrivning från 2015: Delmål a2, b1

 

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (BUP):

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 4, 7, 13

Målbeskrivning från 2015: Delmål a1, b1, c2, c4, c7