Spets: Ensamkommande barn som blir vuxna

  • Startdatum: 2018-04-19 08:30
  • Slutdatum: 2018-04-19 16:30
  • Plats: Transkulturellt Centrum, vån 10, sal Tor, Solnavägen 4, Stockholm.

08.45 Introduktion.  

Frida Johansson Metso, leg psykolog, Transkulturellt Centrum

09.00 Juridiska aspekter; asylprocessen, åldersbedömningar och tillfälliga uppehållstillstånd

Anders Sundqvist, chefsjurist Rådgivningsbyrån

10.30 Paus

10.40 Barnpsykiatrisk vård av ensamkommande flyktingungdomar - tillit, sårbarhet och resiliens

Mikael Billing, leg psykolog, BUP Asylpsykiatriska Enhet

11.45 Lunch

13.00 Transkulturella aspekter och vårdrättigheter för unga vuxna

Karima Assel, barnpsykiatriker, Transkulturellt Centrum

14.00 Kaffepaus

14.30  Missbruk – vikten av att fråga

15.00 Unga asylsökande och suicid

Maria Sundvall, överläkare, Transkulturellt Centrum

16.00 Fika och diskussion i grupper: Problem, samverkans behov, frågor och behov

16.45 Avslut

 

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare:

VUP: Del av delmål 2/c3; 3/c3; 8/c8

BUP: a1, a2, b1, c3, c6 (äldre: 3, 6, 12, 13)

Liknande händelser