Flyttad till HT18. Spets: Fördjupning Vårdprogram Posttraumatisk stress

  • Startdatum: 2018-04-24 08:30
  • Slutdatum: 2018-04-24 12:00
  • Plats: Transkulturellt Centrum, vån 10, sal Tor, Solnavägen 4, Stockholm.

Utbildningen är flyttad till höstterminen 2018 då vårdprogrammet är något försenat. Nytt datum kommer inom kort.

Fördjupning i posttraumatisk stress utifrån SLL:s nya vårdprogram. Halvdagen innehåller information om diagnostisering, samsjuklighet och vårdorganisation samt en fördjupning i behandling, nya metoder och anpassad och uppdaterad exponering.

 

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 21, 2

Målbeskrivning från 2015: Delmål c13, b2, 2c 

Liknande händelser