Spets: Fördjupning Vårdprogram Posttraumatisk stress

  • Startdatum: 2018-04-24 08:30
  • Slutdatum: 2018-04-24 12:00
  • Plats: Transkulturellt Centrum, vån 10, sal Tor, Solnavägen 4, Stockholm.

Fördjupning i posttraumatisk stress utifrån SLL:s nya vårdprogram. Halvdagen innehåller information om diagnostisering, samsjuklighet och vårdorganisation samt en fördjupning i behandling, nya metoder och anpassad och uppdaterad exponering.

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare: 21/b2, 2/c2, 21/c13 

Liknande händelser