Efter ett liv i krig: Att åldras med trauma

  • Startdatum: 2018-03-07 08:30
  • Slutdatum: 2018-03-07 17:00
  • Plats: Transkulturellt Centrum, vån 10, sal Tor, Solnavägen 4, Stockholm.

08.30             Äldre i migration

Wan Cam, specialistläkare, Transkulturellt Centrum

09.00             KFI för äldre (nyöversatt) och exilproblematik

Maria Sundvall, överläkare, och Wan Cam, specialistläkare, Transkulturellt Centrum.

10.00             Paus

10.15             Forts. KFI för äldre (nyöversatt) och exilproblematik

Maria Sundvall, överläkare, och Wan Cam, specialistläkare, Transkulturellt Centrum.

10.45             Äldre migranters somatiska svårigheter

Marie-Louise Hagman Gustavsson, tandhygienist, Kunskapscentrum för äldretandvård

12.00             Lunch

13.30             Posttraumatisk stress och demens

Frida Johansson Metso, leg psykolog, Transkulturellt Centrum

14.30             Demensutredning genom tolk

Rozita Torkpoor, sjuksköterska, Migrationsskolan Region Skåne

15.30             Paus

15.45             Hur skyddar vi demenssjuka traumatiserade

16.15             Sammanfattning av dagen

16.30             Avslut

Liknande händelser