Efter ett liv i krig: Att åldras med trauma

  • Startdatum: 2018-03-07 08:30
  • Slutdatum: 2018-03-07 17:00
  • Plats: Transkulturellt Centrum, vån 10, sal Tor, Solnavägen 4, Stockholm.

08.30             Äldre i migration

Wan Cam, specialistläkare, Transkulturellt Centrum

09.00             KFI för äldre (nyöversatt) och exilproblematik

Maria Sundvall, överläkare, och Wan Cam, specialistläkare, Transkulturellt Centrum.

10.00             Paus

10.15             Forts. KFI för äldre (nyöversatt) och exilproblematik

Maria Sundvall, överläkare, och Wan Cam, specialistläkare, Transkulturellt Centrum.

10.45             Munhälshos äldre som invandrat till Sverige

Marie-Louise Hagman Gustavsson, tandhygienist, Kunskapscentrum för äldretandvård

11.30             Lunch

13.00             Posttraumatisk stress och demens

Frida Johansson Metso, leg psykolog, Transkulturellt Centrum

14.00             Demensutredning genom tolk

Rozita Torkpoor, sjuksköterska, Migrationsskolan Region Skåne

15.30             Paus

15.45             Hur skyddar vi demenssjuka traumatiserade

Anja Brans, verksamhetschef, Judiska Hemmet

16.20             Sammanfattning av dagen

16.30             Avslut

 

Delmål för ST-läkare i Psykiatri:

Målbeskrivningen från 2015: Delmål a2,b1

Målbeskrivningen från 2008: Del av delmål 7, 13

Liknande händelser