INSTÄLLD. Spetsutbildning: Barn i familj och vuxna med barn

  • Startdatum: 2017-12-12 08:30
  • Slutdatum: 2017-12-12 12:00

Når psykiatrin flyktingbarn som anlänt med sina föräldrar? Föräldrar som kommit på flykt till Sverige och ser sitt barn må dåligt kan på grund av brister i kunskap om samhället, språk och nätverk ha svårt att nå sjukvården. I en familj där flera personer drabbats av traumatiska händelser och efterföljande psykisk ohälsa finns risk att barns behov inte uppmärksammas tillräckligt. Utbildningen tar upp hur vuxen- och barnpsykiatrin kan arbeta med familjer där föräldrar och/eller barn har psykiatriska svårigheter, hur barns behov i en familj med en sjuk förälder värnas och hur vi kan hitta förutsättningar för samarbete inom psykiatrin.

08.30 Att engagera anhöriga: Så arbetar BUP med patienter med flyktbakgrund

Ingela Svederus, BUP Farsta och Mikael Billing, BUP Asylpsykiatriska enhet

09.30 Paus

09.45 Vuxenpsykiatrin: Att samtala med barn vars närstående lider av psykisk sjudom. Om gemesamma problem, orosanmälningar och tillit.

Helena Persson, sektionschef Praktikertjänst Järva-Rinkeby

10.30 Paus

10.50 Forts. Vuxenpsykiatrin: Att samtala med barn vars närstående lider av psykisk sjudom. Om gemesamma problem, orosanmälningar och tillit.

Helena Persson, sektionschef Praktikertjänst Järva-Rinkeby

11.50 Avslutning

Liknande händelser