Rehabilitering i samverkan för att stärka egenmakt hos nyanlända

  • Startdatum: 2017-11-28 09:00
  • Slutdatum: 2017-11-28 16:30
  • Plats: Alstömsalen. S.t Görans sjukhus, Vårdvägen 3, 1 tr ned

Välkommen till en utbildning för dig som möter nyanlända i samband
med rehabilitering mot vardag och arbete. Kursen syftar till
att inspirera och väcka kunskap kring vilka faktorer som hindrar
och möjliggör rehabilitering under tiden för etablering.

 

Under en heldag med ledorden möjliggörande, egenmakt och
samverkan kommer vi att få goda exempel och kunskaper kring
nyanländas rehabilitering. Medverkar gör bland andra Arbetsförmedlingen
i Norrköping som berättar om projektet Miriam - med
erfarenhet av att fokusera på resurser hos lågutbildade kvinnor
samt Eko-odlarna i Teljes framgångsrika arbete med socialt
företag. Vi kommer också att arbeta gemensamt med ett fall där
samverkan och transkulturell kommunikation står i fokus.

Målgrupp

Personal inom landsting, kommun och arbetsförmedling

Kostnad 

500 kr för verksamheter
med SLL-avtal, övriga
750 kr exkl moms

Sista anmälningsdag

17 november

Liknande händelser