Psykosociala behov hos flyktingar – hur kan vi möta dem i primärvård och psykiatri

  • Startdatum: 2017-11-14 08:30
  • Slutdatum: 2017-11-14 16:00
  • Plats: Taubesalen, Saturnus Konferens, Hornsgatan 15

Vi utgår från två rapporter från FN:s flyktingkommissariat
(UNHCR) om kultur, sammanhang och psykisk ohälsa för flyktingar
från Syrien och Somalia. I föreläsningar och gemensamma
samtal eller reflektioner undersöker vi hur vi kan tillämpa detta i
vår vårdvardag.

Medverkar gör bland andra Kristian Svenberg, distriktsläkare
i Göteborg som forskat kring somaliers hälsa, Marie Ringqvist,
distriktssköterska Rissne Vårdcentral, hälsokommunikatörer
från Transkulturellt Centrum, Carl Cederberg, docent och Martin
Gunnarson, fil dr, bägge från Centrum för praktisk kunskap,
Södertörns högskola. 

Delmål för ST-läkare. 

Målbeskrivningen från 2008

Psykiatri del av delmål: 21

Målbeskrivningen från 2015

Psykiatri delmål: c12 

Målgrupp

Alla yrkesgrupper i primärvård och psykiatri

Kostnad 

För verksamheter med
SLL-avtal 900:-, övriga 1 200:-.

Sista anmälningsdag

30 oktober

Liknande händelser