Psykisk ohälsa, migration, trauma - webbutbildning

  • Startdatum: 2018-09-10 08:00

En utbildning som ger dig baskunskaper om hur flykt- och migrantbakgrund ökar risken för psykisk ohälsa.

Utbildningen består av fem moduler:
• Migration
• Asyl och etablering
• Barn och familj
• Psykisk ohälsa
• Återhämtning

Varje modul avslutas med en inlämningsuppgift som din lärare ger dig feedback på. Utbildningen pågår i sex veckor och tar cirka 25 timmar att genomföra.

Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett kursintyg.

Anmälan

Liknande händelser