Psykiatrin och papperslösa

 • Startdatum: 2018-10-02 13:00
 • Slutdatum: 2018-10-02 16:30
 • Plats: Transkulturellt Centrum, vån 10, sal Tor, Solnavägen 4, Stockholm.

Allt fler asylsökande stannar kvar i Sverige efter avslag. Vårdlagstiftningen kring så kallade papperslösa patienter tolkas olika av olika vårdgivare och psykiatrin kan ha svårt att definiera vilken vård som kan anstå.

För psykiatrin kan arbetet med papperslösa, där patientens hälsa påverkas av en utsatt situation och där vanligt samhällsstöd ofta saknas, vara påfrestande även för patientens behandlare. Psykiatrins perspektiv kompletteras av Röda Korsets vårdförmedling som möter papperslösa som inte söker oss till landstingsdriven vård.  

Program

 • 13.00 Inledning
  Frida Johansson Metso, leg. psykolog, Transkulturellt Centrum
 • 13.10 Papperslösa patienters psykosociala situation
  Lau Dahgren, sjuksköterska, Röda Korsets vårdförmedling
 • 14.10 Paus
 • 14.30 Vad har papperslösa patienter för rättigheter?
  Carin Klefbom, tandhygienist, Transkuturellt Centrum 
 • 15.10 Etiska dilemman: Vägledning för psykiatripersonal i oklara situationer.
  Lau Dahlgren, sjukskerska Röda Korsets vårdförmedling och Frida Johanson Metso, leg. psykolog Transkulturellt Centrum

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (psykiatri):

 • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 10, 21
 • Målbeskrivning från 2015: Delmål a4, c10, c13

Anmälan

Liknande händelser