Psykiatrin och papperslösa - omsorg om patienter och personal (psykiatri)

  • Startdatum: 2018-10-02 13:00
  • Slutdatum: 2018-10-02 16:30
  • Plats: Transkulturellt Centrum, vån 10, sal Tor, Solnavägen 4, Stockholm.

Allt fler asylsökande stannar kvar i Sverige efter avslag. Vårdlagstiftningen kring så kallade papperslösa patienter tolkas olika av olika vårdgivare och psykiatrin kan ha svårt att definiera vilken vård som kan anstå. För psykiatrin kan arbetet med papperslösa, där patientens hälsa påverkas av en utsatt situation och där vanligt samhällsstöd ofta saknas, vara påfrestande även för patientens behandlare. Psykiatrins perspektiv kompletteras av Röda Korsets vårdförmedling som möter papperslösa som inte söker oss till landstingsdriven vård.  

  

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 10, 21

Målbeskrivning från 2015: Delmål a4, c10, c13

Liknande händelser