Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp

  • Startdatum: 2017-10-16 09:00
  • Slutdatum: 2017-11-17 16:00
  • Plats: Kursveckan 16-20 oktober kommer att hållas i konferensrummet Rolf Bergin, Berzelius väg 3, Solna, på Karolinska Institutet. Resterande två kursdagarna hålls i föreläsningssalen Thor i Transkulturellt Centrums nya lokaler på Solnavägen 4, 10 tr.

Arbetar du med nyanlända flyktingar och vill förbättra dina möjligheter att stödja dem till en bättre hälsa? Detta är en kurs som ger bred, tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri och förbättrar möjligheterna till fortsatt samverkan mellan individer och olika huvudmän. Den vänder sig till anställda i psykiatri, primärvård, kommun och arbetsförmedling.

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha uppnått ökad kompetens att möta nyanlända flyktingar och stödja dem till en bättre hälsa. Kursen syftar till att underlätta för fortsatt lokal samverkan mellan olika huvudmän och att ge bättre förutsättningar för samverkan med anhöriga och brukare.

Kursen ska även leda till att deltagaren blir bättre på/känner till mer om:

  • lagar och regler som styr mottagandet av asylsökande och flyktingar samt olika aktörers roller
  • samband mellan migration och hälsa
  • att identifiera psykisk ohälsa och känna till kulturella variationer av hälsa
  • effekterna av trauma och bemötande av personer som utsatts för trauma
  • hälsobehov hos barn och ungdomar i migration samt erfarenheter av behandlingsarbete
  • att analysera problem i interkulturell kommunikation
  • patienters/klienters och anhörigas perspektiv

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till dig som har erfarenhet från verksamhet där man möter nyanlända flyktingar inom psykiatri, primärvård, kommun och arbetsförmedling.

Kursdatum

Schemalagda kursdagar 16 - 20 oktober, 16 - 17 november. 

Anmälan

Se anmälningsinformation i kursprogrammet till höger. 

Delmål för ST-läkare

Målbeskrivningen från 2008

Psykiatri del av delmål: 2, 13, 21
Barn- och ungdomspsykiatri del av delmål: 2, 7, 13, 21 

Målbeskrivningen från 2015 

Psykiatri delmål:  a1 ,a2, a6, b1, c2, c12
Barn- och ungdomspsykiatri delmål:  a1, a2, a6, b1, c2, c7

Liknande händelser