Kuratorer/socionomer nätverk

  • Startdatum: 2017-09-13 13:30
  • Slutdatum: 2017-09-13 16:00
  • Plats: Transkulturellt Centrum, Sankt Göransgatan 126, 13 tr

Temat för höstens nätverksmöte är Att möta traumatiserade pa-tienter - om stabilisering, psykosocialt stöd och/eller, behand-ling. Vad kan kuratorn göra? Frida Johansson Metso, psykolog, projektansvarig för Flykt, exil och trauma – utbildningssatsning inom Stockholmspsykiatrin är vår gästtalare under eftermidda-gen. Frida har även arbetat på Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Stockholm. 

Liknande händelser