Kulturkänslig psykiatrisk diagnostik (KFI) i DSM-5

  • Startdatum: 2018-11-07 13:00
  • Slutdatum: 2018-11-28 16:30

Kulturformuleringsintervjun (KFI) kan hjälpa dig öka förståelsen för din patients problematik.

På den här utbildningen lär du dig använda KFI för att synliggöra hur kulturella faktorer påverkar bedömning och behandlingsplanering. Kursen är uppdelad på två halvdagar.

Dag 1:Introduktion av KFI och vad den kan bidra med.
Dag 2: Vi diskuterar våra egna erfarenheter av KFI. Föreläser gör Sofie Bäärnhielm, Transkulturellt Centrum.

Målgrupp: Samtliga yrkesgrupper inom psykiatri och primärvård. Kostnadsfri spetsutbildning för Stockholmspsykiatrin via projektet Flykt, exil och trauma.

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):

  •  Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 13
  • Målbeskrivning från 2015: Delmål a2, b1

Anmälan

Liknande händelser