Flyktingpatienten: Kunskapsstöd för primärvården (allmän inriktning)

  • Startdatum: 2018-03-21 08:30
  • Slutdatum: 2018-03-21 16:30
  • Plats: 7A Odenplan, sal Embla, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i första linjens psykiatri och primärvården och utgår ifrån de faktorer som är annorlunda i arbetet med patienter som har flykt- och migrationsbakgrund. Efter utbildningen kommer du ha en ökad kompetens kring stressfaktorer, identifiering av olika typer av ohälsa efter traumatiska händelser, arbetet med olika symptomuttryck i olika kulturer och kunskap kring tortyrskador och -dokumentation.

Utbildningen lyfter speciellt unga vuxna ensamkommande som är en patientgrupp med mycket sårbarhet både som barn och som unga vuxna och vars vårdrättigheter påverkas av ålder och juridiska tillstånd.

Välkommen till en heldag om klinisk metodutveckling. Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch. Medarbetare inom primärvården och Första linjen har företräde.

Utbildningen genomförs i två versioner, en allmän och en med inriktning barn och unga. Välj den av utbildningarna du vill delta i - det går inte att delta på båda.

Program

08:30 Juridisk intro: Stressorer i asylprocessen

Ignacio Vita, asylrättsadvokat

09:30 Asylprocessens påverkan på hälsa

Anne Johansson-Olsson, sjuksköterska, Transkulturellt Centrum

10:00-10:20 Fika

10.20 Identifiera psykiska konsekvenser av krig, förföljelse och flykt

Frida Johansson Metso, leg. psykolog, Transkulturellt Centrum

11.20 Transkulturella diagnostik: Vad säger vilka symptom?

Sofie Bäärnhielm, överläkare och enhetschef, Transkulturellt Centrum

12.00 Lunch

13.15 Kropp, smärta och tortyr – så frågar du om, hanterar och dokumenterar tortyrskador

Kristian Svenberg, läkare, Kris- och traumacentrum i Göteborg

14.30 Fika

15.00 Arbete med ensamkommande barn och unga

Karima Assel, överläkare, Transkulturellt Centrum

16.00 Rätt till vård

Carin Klefbom, tandhygienist Transkulturellt Centrum

16.30 Avslut

Liknande händelser