Flyktingpatienten: Verktyg för primärvården

  • Startdatum: 2018-03-21 08:30
  • Slutdatum: 2018-03-21 16:30
  • Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i första linjens psykiatri och primärvården och utgår ifrån de faktorer som är annorlunda i arbetet med patienter som har flykt- och migrationsbakgrund. Efter utbildningen kommer du ha en ökad kompetens kring stressfaktorer, identifiering av olika typer av ohälsa efter traumatiska händelser, arbetet med olika symptomuttryck i olika kulturer och kunskap kring tortyrskador och -dokumentation. Utbildningen lyfter speciellt unga vuxna ensamkommande som är en patientgrupp med mycket sårbarhet både som barn och som unga vuxna och vars vårdrättigheter påverkas av ålder och juridiska tillstånd.

Välkommen till en heldag om klinisk metodutveckling. Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch. Medarbetare inom primärvården och Första linjen har företräde.

Utbildningen genomförs i två versioner, en allmän och en med inriktning barn och unga. Välj den av utbildningarna du vill delta i - det går inte att delta på båda.

 

Flyktingpatieten: verktyg för primärvården

08:30 Juridisk intro: Stressorer i asylprocessen

09:15 Asylprocessens påverkan på hälsa

10:00-10:20 Fika

10.20 Identifiera psykiska konsekvenser av krig, förföljelse och flykt

11.20 Transkulturella diagnostik: Vad säger vilka symptom?

12.00 Lunch

13.15 Kropp, smärta och tortyr – så frågar du om, hanterar och dokumenterar tortyrskador

14.30 Fika

15.00 Arbete med ensamkommande barn och unga på vårdcentral

16.00 Avslut

 

Flyktingpatieten: verktyg för primärvården (inriktning barn och unga)

Programmet kommer inom kort.

Liknande händelser