Flyktingpatienten: Kunskapsstöd  för primärvården (inriktning barn och unga)

  • Startdatum: 2018-03-20 08:30
  • Slutdatum: 2018-03-20 16:00
  • Plats: 7A Odenplan, sal Embla, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i första linjens psykiatri och primärvården och utgår ifrån de faktorer som är annorlunda i arbetet med patienter som har flykt- och migrationsbakgrund.

Efter utbildningen kommer du ha en ökad kompetens kring stressfaktorer, identifiering av olika typer av ohälsa efter traumatiska händelser, arbetet med olika symptomuttryck i olika kulturer och kunskap kring tortyrskador och -dokumentation.

Utbildningen lyfter speciellt unga vuxna ensamkommande som är en patientgrupp med mycket sårbarhet både som barn och som unga vuxna och vars vårdrättigheter påverkas av ålder och juridiska tillstånd.

Välkommen till en heldag om klinisk metodutveckling. Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch. Medarbetare inom primärvården och Första linjen har företräde.

Utbildningen genomförs i två versioner, en allmän och en med inriktning barn och unga. Välj den av utbildningarna du vill delta i - det går inte att delta på båda.

Program

08:30 Juridisk introduktion: Aktuellt om asylprocessen, uppehållstillstånd, åldersbedömningar med mera.

Ignacio Vita, asylrättsadvokat

09:40 Viktigt att identifiera psykisk ohälsa tidigt – men hur gör man?

Lila Guara, sjuksköterska Capio vårdcentral Rågsved och Maria Sundvall, psykiater Transkulturellt Centrum.

10:25 Fika

10:45 Behandling inom första linjen

 Karl Almqvist Simonsson, leg psykolog, Gustavsbergs vårdcentral

11.30 Transkulturell psykiatrisk diagnostik

Karima Assel, barn- och ungdomspsykiater, Transkulturellt Centrum

12:00 Lunch

13.15 Transkulturell psykiatrisk diagnostik  - forts

13:30 Barnpsykiatrisk vård av ensamkommande flyktingungdomar- tillit, sårbarhet och resiliens.

Mikael Billing, leg psykolog, enhetschef BUPs asylpsykiatriska enhet.

14:20 Fika

14:40 Somatiska aspekter – om psykosomatik och dokumentation av tortyrskador.

Kristian Svenberg, distriktsläkare, Göteborg

15:25 Övergången mellan primärvård och psykiatri.

Ingela Svedreus, leg psykolog och enhetschef BUP Farsta, Bo-Anders Holm, leg psykolog, unga vuxna-mottagningen, med flera.

Liknande händelser