Flykt, exil och trauma Introduktionsutbildning

 • Startdatum: 2018-10-22 08:30
 • Slutdatum: 2018-10-22 16:30
 • Plats: Centrum för psykiatriforskning, vån 6, sal 36, Norra Stationsgatan 69, Stockholm.

Det här är en introduktionsutbildning för psykiatrin, och är en del av kompetensutvecklingsprogrammet Flykt, exil och trauma.

Program

 • 08.30 Inledning
 • 08.40 Asylprocessens påverkan på hälsa
  Föreläsare: Anne Johansson-Olsson, sjuksköterska, Transkulturellt Centrum
 • 09.20 Nyanländas behov av psykosocialt stöd och nätverksarbete
  Föreläsare: Elin Lindén, socionom, Röda Korsets Center för torterade flyktingar
 • 10.00 Kaffepaus
 • 10.30 Transkulturella aspekter på symptom och diagnostik
  Föreläsare: Sofie Bäärnhielm, överläkare och enhetschef, Transkulturellt Centrum.
 • 11.30 Lunch (ingår inte)
 • 13.00 Trauma och psykisk sjukdom
  Föreläsare: Frida Johansson Metso, leg. psykolog, Transkulturellt Centrum
 • 14.00 Barn och familjer: Se flyktingbarnens ohälsa
  Föreläsare: Karin Hedberg, kurator och Anneli Eriksson-Bargi, kurator BUP:s Asylpsykiatriska enhet.
 • 15.00 Kaffepaus
 • 15.20 Att arbeta med tolk
  Föreläsare: Frida Johansson Metso, leg. psykolog, Transkulturellt Centrum
 • 15.50 Rätt till vård för asylsökande, papperslösa och personer med uppehållstillstånd
  Föreläsare: Carin Klefbom, tandhygienist, Transkulturellt Centrum
 • 16.30 Avslut

 Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (psykiatri):

 • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 10, 21
 • Målbeskrivning från 2015: Delmål c13, c2

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (BUP):

 • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 7
 • Målbeskrivning från 2015: delmål c2, c7

Vi kommer be dig utvärdera utbildningen via en enkät och, om du vill, delta i ett  fokusgruppsamtal i slutet av dagen med oberoende bedömare. Vi vill att våra utbildningar ska hålla hög kvalitet och är tacksamma mot dig som hjälper oss. 

Anmälan

Liknande händelser