Flykt, exil och trauma Introduktionsutbildning

  • Startdatum: 2018-05-22 08:30
  • Slutdatum: 2018-05-22 16:30
  • Plats: Centrum för psykiatriforskning, vån 6, sal 36, Norra Stationsgatan 69, Stockholm.

Introduktionsutbildning för psykiatrin, en del av kompetensutvecklingsprogrammet Flykt, exil och trauma.

Förmiddag

Patientens omvärld

08.30 Inledning av dagen.

08.40 Krig, förföljelse, flykt och asyl: Patienternas bakgrund

Frida Johansson Metso, leg psykolog,  projektledare för kompetensutvecklingsprogrammet Flykt, exil och trauma

09.20 Rätt till vård och stöd för asylsökande, papperslösa, personer med uppehållstillstånd och deras anhöriga

Carin Klefbom, tandhygienist Transkulturellt Centrum 

10.00 Kaffepaus.

10.20 Efter migrationen: Vad skapar ohälsa under etableringstiden?

Elisabeth Bakke, socionom Röda Korsets Center

11.10 Barn och familjer: Se flyktingbarnens ohälsa

Mikael Billing, psykolog, och Karin Hedberg, kurator, BUP Asylpsykiatriska enhet.

12.00 Lunch. (Ingår ej.)

Eftermiddag


Differentialdiagnoser: Vad ser vi, vad missar vi och varför?

13.30 Transkulturella aspekter på symptom och diagnostik

Sofie Bäärnhielm, Transkulturellt Centrum.

14.10 Paus.

14.20 Trauma och psykisk sjukdom

Suzanne Gieser, leg. psykoterapeut Kris- och traumacentrum.

15.20 Kaffepaus.

Praktiskt arbete:

15.40 Att arbeta med tolk

Frida Johansson Metso, leg psykolog, projektledare Flykt, exil och trauma

16.10 Orientering i vårdkedjan

Carin Klefbom, tandhygienist Transkulturellt Centrum 

16.30 Avslut.


 

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare, 21/c13; b2; 2/2c.

Varje introduktionsutbildning utvärderas med enkät och, för den som kan tänka sig, ett fokusgruppsamtal i slutet av dagen med oberoende bedömare. Vi vill att våra utbildningar ska hålla hög kvalitet och är tacksamma mot er som hjälper oss.

Liknande händelser