Flykt, exil och trauma Introduktionsutbildning

  • Startdatum: 2018-03-12 08:30
  • Slutdatum: 2018-03-12 16:30
  • Plats: Centrum för psykiatriforskning, vån 6, sal 36, Norra Stationsgatan 69, Stockholm.

Introduktionsutbildning för psykiatrin, en del av kompetensutvecklingsprogrammet Flykt, exil och trauma.

08.30 Inledning

08.40 Asylprocessens påverkan på hälsa

Föreläsare: Anne Johansson-Olsson, sjuksköterska, Transkulturellt Centrum

09.20 Nyanländas behov av psykosocialt stöd och nätverksarbete

Föreläsare: Elin Lindén, socionom, Röda Korsets Center för torterade flyktingar

10.00 Kaffepaus

10.30 Transkulturella aspekter på symptom och diagnostik

Föreläsare: Maria Sundvall, överläkare, Transkulturellt Centrum.

11.30                  Lunch (ej inkluderad)

13.00 Trauma och psykisk sjukdom

Föreläsare: Frida Johansson Metso, leg. psykolog, Transkulturellt Centrum

14.00 Barn och familjer: Se flyktingbarnens ohälsa

Föreläsare: Mikael Billing, leg psykolog, enhetschef, och Karin Hedberg, kurator, BUP Asylpsykiatriska enhet.

15.00 Kaffepaus

15.20 Att arbeta med tolk

Föreläsare: Frida Johansson Metso, leg. psykolog, Transkulturellt Centrum

15.50 Rätt till vård för asylsökande, papperslösa och personer med uppehållstillstånd

Föreläsare: Carin Klefbom, tandhygienist, Transkulturellt Centrum

16.30 Avslut

 

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 21, 2

Målbeskrivning från 2015: Delmål c13, b2, 2c

Varje introduktionsutbildning utvärderas med enkät och, för den som kan tänka sig, ett fokusgruppsamtal i slutet av dagen med oberoende bedömare. Vi vill att våra utbildningar ska hålla hög kvalitet och är tacksamma mot er som hjälper oss.