Internationella modeller för behandling av flyktingpatienter (psykiatri)

  • Startdatum: 2018-12-06 09:00
  • Slutdatum: 2018-12-06 16:00
  • Plats: Stockholms läns sjukvårdsområde, sal Ljung, Solnavägen 1, Stockholm

Psykiatrisk behandling är mindre tillgänglig för flyktingpatienter på grund av språksvårigheter, tidigare erfarenheter av vård, stigma, tillitssvårigheter och en ofta osäker livssituation. Hur blir psykiatrisk vård reellt tillgängliga för flyktingpatienter?

Under en heldag presenterar tre internationella experter – Meryam Schouler-Ocak, professor vid psykiatriska universitetskliniken vid Charitésjukhuset, Berlin, Geert Smid, psykiatriker, med. dr, från nederländska Centrum ’45, Marie Høgh Thøgersen, psykolog, fil. dr, från danska Dignity och Aina Vaage, psykiatriker Transkulturellt Centrum i Stavanger, Norge – sina modeller för metoder och organisation för att göra vård tillgänglig, smidig och effektiv.

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2

Målbeskrivning från 2015: Delmål a4, c2

 

 

Liknande händelser