Mänskliga rättigheter i praktiken-kvällsseminarium

  • Startdatum: 2018-04-24 17:00
  • Slutdatum: 2018-04-24 20:00
  • Plats: Föreläsningssal Tor, Transkulturellt Centrum

I din vardag, på jobbet, reflekterar du då över de mänskliga rättigheterna och om de är viktiga inom utbildning, vård och tandvård?

Välkommen till ett kvällsseminarium som inleds av Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty International med ansvar för flyktingfrågor.

Vad är mänskliga rättigheter? Vem ansvarar för att mänskliga rättigheter inte kränks – rör det mig? Rätten till hälsa, vad innebär det egentligen? AAAQ – vad är det? Barnkonventionen – svensk lag eller en papperstiger?

Efter föreläsningen arbetar vi med konkreta fall, och sätter dem i relation till mänskliga rättigheter.

Vi avslutar med gemensam diskussion.

Kostnad: För verksamhet med SLL-avtal 150:-, övriga 200:-

Sista anmälningsdag: 13 april

Liknande händelser