Har du koll på tillgången till vård för asylsökande eller personer utan giltiga tillstånd och ekonomin kring dessa patienter?

  • Startdatum: 2017-10-03 09:00
  • Slutdatum: 2017-10-03 16:00
  • Plats: Bejerotrummet, Norra Stockholms psykiatri, Finsens väg 12, plan 2

  • En utbildning för dig som tjänstgör i reception, arbetar medtidbokning och fakturahantering inom verksamheter (även tandvård)som har avtal med SLL. Utbildningen ger bakgrundsfakta om migration, asylprocess,
  • lagar, kassarutiner, ersättningar samt fakturering. Berördapatientgrupper är asylsökande och papperslösa, EU-migranter,tredjelandsmedborgare, oförsäkrade, vuxna och barn.
  •  Utbildningen omfattar en heldag, där eftermiddagen är anpassad till respektive vårdområde och bygger på praktiska tillämpningar. Medverkar gör personal från Transkulturellt Centrum samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Erbjuds som spetsutbildning för
Stockholmspsykiatrin inom
projektet Flykt, exil och trauma.

Utbildningen är kostnadsfri. 

Sista anmälningsdag

26 september

Anmälningslänk kommer inom kort. 

Liknande händelser