Hälsa och mänskliga rättigheter – teori och praktik

  • Startdatum: 2017-11-15 17:00
  • Slutdatum: 2017-11-15 20:00
  • Plats: föreläsningssalen Thor i Transkulturellt Centrums nya lokaler på Solnavägen 4, 10 tr

Vad är mänskliga rättigheter - är de värda att kämpa för med ett
hälsoperspektiv?

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på
regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet.
I din vardag, på jobbet, reflekterar du då över de mänskliga rättigheterna?
Vad är mänskliga rättigheter? Är de mänskliga rättigheterna
”viktiga” inom vården? Rätten till hälsa, vad innebär det
egentligen? AAAQ – vad är det? Barnkonventionen – svensk lag?

Välkommen till ett kvällsseminarium som inleds av Madelaine
Seidlitz, jurist på Amnesty International med ansvar för flyktingfrågor.
Efter föreläsningen arbetar vi med konkreta fall och sätter
dem i relation till mänskliga rättigheter. Vi avslutar med en
gemensam diskussion.

Kostnad 

För verksamhet med
SLL-avtal 150:-, övriga 200:-

Sista anmälningsdag

6 november

Liknande händelser