Global barnhälsa

  • Startdatum: 2019-05-17 08:30
  • Slutdatum: 2019-05-17 16:30
  • Plats: Karolinska universitetssjukhuset Solna, Astrid Cleves gata 18A, Eugeniasalen

Vad är egentligen global hälsa och hur påverkar ojämlika livsvillkor barnhälsan i världen och i Sverige? Vad gör jag som ST-läkare när jag ser att social utsatthet påverkar min patients hälsa?

Utbildningen ger en översikt över global barnhälsa med särskilt fokus på nyanlända. Vi går igenom asylprocessens olika steg, medicinska kontroller hos nyanlända barn, hur man tolkar provsvar och identifierar posttraumatisk stress. Vi diskuterar också om Sverige lever upp till internationell standard för hälsoscreening samt olika etiska dilemman.

Föreläser gör bland andra:

  • Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare
  • Tobias Alfvén, barnläkare och docent i global hälsa
  • Emma Persson, asylrättsadvokat
  • Anders Hjern, barnläkare och professor
  • Karima Assel, barn- och ungdomspsykiater

Dagen är ett samarrangemang med studierektorerna i barnmedicin i Stockholms läns landsting.

Sista anmälningsdag: 7 maj

Anmälan 

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

Liknande händelser