Etik, jämlik vård och mångfald

  • Startdatum: 2017-10-24 13:00
  • Slutdatum: 2017-11-21 16:30
  • Plats: Lokal meddelas senare

En kurs på tre halvdagar med föreläsningar och workshops om
hur vi bedriver en etiskt hållbar vård för jämlik hälsa i en mångkulturell
vardag. Vi kommer att ge kunskap och fördjupning kring
hälsans sociala bestämningsfaktorer, fördomar och diskriminering
och praktiska, etiska dilemman.

Följande kurstillfällen ingår

  • Jämlikhet. Anna-Clara Hollander, med dr, psykolog,Karolinska Institutet, föreläser.
  • Mångfald. Hanna Wallensteen, psykolog, föreläser.
  • Etik. Erik Blennberger, professor, teol dr, Ersta Bräcke köndal högskola, föreläser.

Kursdagarna är en sammanhållen utbildning och du kan inte delta
vid enstaka tillfällen.

Målgrupp 

All vårdpersonal. För ST-läkare täcker kursen för
samtliga specialiteter delmål a2 ("etik, mångfald och jämlikhet")
enligt nya målbeskrivningen från 2015. För mål enligt gamla målbeskrivningen (från 2008) se Transkulturellt Centrums webbplats. 

Kostnad

500 kr med SLL-avtal,
1 750 kr övriga.

Sista anmälningsdag

10 oktober
Anmälningslänk publiceras inom kort. 

Kursdatum

Tisdag 24 oktober, onsdag
8 november, tisdag 21 november
kl.13–16.30 alla dagar

Liknande händelser