Etik, jämlik vård och mångfald

  • Startdatum: 2017-10-24 13:00
  • Slutdatum: 2017-11-21 16:30
  • Plats: Första halvdagen tisdag 24 oktober kl 13-16.30 hålls i Stora konferensrummet, Mottagningen för affektiva sjukdomar, Gustavslundsvägen 26, 3 tr, Bromma. T-bana Alvik. De två andra halvdagarna hålls i föreläsningssalen Thor i Transkulturellt Centrums nya lokaler på Solnavägen 4, 10 tr

En kurs på tre halvdagar med föreläsningar och workshops om
hur vi bedriver en etiskt hållbar vård för jämlik hälsa i en mångkulturell
vardag. Vi kommer att ge kunskap och fördjupning kring
hälsans sociala bestämningsfaktorer, fördomar och diskriminering
och praktiska, etiska dilemman.

Följande kurstillfällen ingår

  • Jämlikhet. Anna-Clara Hollander, med dr, psykolog,Karolinska Institutet, föreläser.
  • Mångfald. Hanna Wallensteen, psykolog, föreläser.
  • Etik. Erik Blennberger, professor, teol dr, Ersta Bräcke köndal högskola, föreläser.

Kursdagarna är en sammanhållen utbildning och du kan inte delta
vid enstaka tillfällen.

Målgrupp 

All vårdpersonal. För ST-läkare täcker kursen för
samtliga specialiteter delmål a2 ("etik, mångfald och jämlikhet")
enligt nya målbeskrivningen från 2015. För mål enligt gamla målbeskrivningen (från 2008) se Transkulturellt Centrums webbplats. 

Kostnad

1 500 kr med SLL-avtal,
1 750 kr övriga.

Sista anmälningsdag

10 oktober

Kursdatum

Tisdag 24 oktober, onsdag
8 november, tisdag 21 november
kl.13–16.30 alla dagar

Liknande händelser